Teamredo

Inlägg publicerade under kategorin Korningen MT

Av Mariah Andersson - 28 december 2009 17:39

Resultat 425p Godkänd. Redo´s bästa skogspromenad hittils!Kontaktvillighet


Samarbete och konkurrans


Flockkänsla


Förföljande och uthållighet


Socialt samspel


Överraskning


Ljudkänslighet


Kälken


Skottprov


Egna kommentarer:

I kampen får vi avdrag för att Redo är tränad att släppa och lägga sig på bevakning när figuranten slutar kampa. Detta drabbar hans poäng i Gripa- slita/dar tyvärr!!! Så fort testledaren rör sig igen så biter Redo fast för han vet att han då får!


I det sociala samspelet tycker jag att figuranten gjorde ett halvdant jobb. Det tyckte även domarna som försökte få figuranten att agera annorlunda. Mycket lite retning vilket gör att Redo inte svarar. Figuranten tassar bara runt, ger inga ordentliga lekinviter tyvärr!Redo är en väldigt stabil kille så han blir inte rädd för varken dumpen eller ljudet. På grund av detta får han sämre handlingsförmåga och nyfikenhet - han har ingen anleddning att kolla av vad som hände eftersom han inte tyckte att någon konstigt hände! Domaren säger dock att han visar vad han igentligen har för avreaktioner på kälken där han faktiskt blir engagerad och lite arg. Där går han fram direkt. Redo vet så väl att han inte får skälla så jag tror att lite (eller mycket) av hans tvekan efter han skällt beror på att han vet att jag kan bli sur. Jag skulle aldrig i vanliga livet tillåtit att han skäller men tillslut när jag inte reagerar alls så skuttar han ändå fram och tar över situationen. Domaren sa med ett skratt att Redo knappt förtjänade att få ikryssat "liten aggresion". Själv har jag aldrig sett Redo så arg  

Vi hade en bra domare som förklarade varför siffrona hamnade där dom gjorde!Jag tyckte det var väldigt intressant att få höra hur dom resonerade!


Jag är jättenöjd med Redo´s korning. Jag tycker att den ger en rättvis bild om hur jag uppfattar Redo.


 

1

2

3

4

5

Samarbete

Föremål/ förare

2


Leker ej/ leker själv/ kommer ej

Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprepad uppmaning från föraren

Leker själv- men kommer efter uppmaning

Redo

Leker själv- men kommer tillbaka

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/ kamp

Samarbete

Föremål/ TL

4

Leker ej/ leker själv/ kommer ej

Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/ upprepad uppmaning från testledaren

Redo

Leker själv- men kommer efter uppmaning

Leker själv men kommer tillbaka


Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

Gripa

ta tag 5 m

3

Griper ej/nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar


Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning

Redo

Griper med hela munnen, hög fart och intensitet

Ta tag 40 m

3

    

Redo 

Gripa

Hålla i 5 m

3

Griper ej

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen

Tuggar eller byter tag upprepande gånger

Tuggar/byter tag vid något enstaka tillfälle

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar bett 1ggr som bibehålls

Redo

Hålla i 40 m

4

  

Redo 

  

Gripa

Slita/ dra 5m

2

Håller ej. Alt kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen

Redo

Håller men drar inte emot

Växlar mellan att hålla och dra emot

Drar emot tills testledaren släpper

Rycker, drar emot- även under den passiva delen- till testledaren släpper. Alt intesivt ruskande

Slita/ dra 40 m

2

 Redo

    

Förföljande

2

Startar inte eller når inte in i banan

Startar men avbryter

Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända

Startar tveksamt eller håller låg fart. kan öka farten efterhand, fullföljer

Startar med hög fart- målinriktad

Redo

Förföljande

Gripande

3

Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper

Redo

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder

Uthållighet

6

Framme, direkt tillbaka alt går ej fram.

Framme, jobbar mindre än 30 sekunder

Jobbar i 30 sekunder

Redo

Jobbar i 60 sekunder

Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren

Social självsäkerhet

10

Ängslig, osäker, går ej att hantera.

Social osäkerhet i alla situationer

Social osäkerhet i flera situationer

Socialt säker i de flesta situationer

Socialt säker i alla situationer

Redo

Social nyfikenhet

8

Undviker, skygg

Överdrivet nyfiken, påträngande

Neutral, låter sig klappas

Besvarar när figurant bjuder

Normalt nyfiken när anledning finns

Redo

Socialt samspel

8

Svarar ej på lekinviter.

Redo

Svarar svagt på lek & lekinviter- kan avbryta

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta

Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter

Handlings-förmåga

10

Försöker inte lösa problemen

Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer

Redo

Löser uppgifter i de flesta situationer

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer

Anpassnings-förmåga

10

Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer

Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer

Anpassar intensitet men med tidsfördröjning

Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer

Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer

Redo

Koncentration

10

Låg grad av koncentration i de flesta situationer (kan utföra ovidkommande handlingar)

Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer (kan utföra ovidkommande handling)

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2).

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2)

Redo

Oavbruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer

Avreaktion

10

Kan ej avreagera alt. tar mkt lång tid för avreaktion, bygger på sig

Tar lång tid för avreaktion i flera situationer

Avreagerar med någon tidsfördröjning i fler situationer alt lång tid i en enstaka situation

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer

Avreagerar snabbt i alla situationer

Redo

Minnesbilder

5

Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden

Redo

Visar fler minnesbilder utan undvikande beteenden

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden

Rädsla

4

Flyr i de flesta test situationer alt. blir passiv

Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver

Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning

Redo

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla

Aggressivitet

3

Visar kvarstående aggression

Visar stor aggression

Visar ingen aggression/ visar kortvariga aggressionsyttringar

Visar liten

Aggression

Redo

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet

Nyfikenhet

8

Går inte fram

Lång tid med hjälp för att gå fram

Går fram med hjälp.

Redo

Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer

Skott

Avviker från platsen

Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen

Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan

Kontroll vid flera skott

Ingen reaktion, kontroll vid första skottet

Redo

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se